Eğtimen (dersi veren kişinin) Ders Yoklama Kullanım Kılavuzu

İstanbul Ticaret Üniversitesi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Ekim 2016

Eğtimen (dersi veren kişinin) Ders Yoklaması Alması

〈ÖBS〉'de Eğtimen'lerin (dersi veren kişinin) öğrencilerinin ders yoklaması aşağıdaki üç (3) ana aşamadan ve bu ana aşamalara karşılık gelen altı (6) ekrandan oluşur:

 1. 〈ÖBS〉'ye giriş
 2. Ders işlemleri ekranını görüntüleme
  1. Eğtimen (dersi veren kişinin) ders işlemleri sekmesini seçilmesi
  2. Ölçme - Değerlendirme sekmesinin seçimi
  3. Yoklama durumu sekmesinin seçimi
 3. Ders yoklama işlemlerini yerine getirme
  1. Ders seçimi
  2. Dersin günü seçimi
  3. Öğrencinin ders yoklamasının (Evet/Hayır/Mazaretli) girilmesi

Eğtimen (dersi veren kişinin) Ders Yoklaması Alması

Bu belgede Eğtimen'in (dersi veren kişinin) ders yoklamasına ilişkin ekran görüntüleri, Eğtimen'in (dersi veren kişinin) ders yoklama sürecinde takip edeceği adımlar [#İşlem Ekranı Numarası.Ekranda Tıklanacak Yerlerin Sırası] kuralına göre etiketlenmiştir. Örneğin ekran görüntülerinden birinin üzerindeki #2.1 etiketi, Eğtimen (dersi veren kişinin)ın ikinci ekranda birinci sırada tıklaması/gerçekleştirmesi gereken adımı/yeri/konumu belirtmektedir.

Örnek Ekran Görüntüsü ve Üzerindeki Adımlar İçin Kullanılan Dizin Etiketi
Örnek Ekran Görüntüsü ve Üzerindeki Adımlar İçin Kullanılan Dizin Etiketi

Eğtimen (dersi veren kişinin) Ders Yoklaması Alma Kılavuzu

 1. 〈ÖBS〉'ye giriş
 2. Ders işlemleri ekranını görüntüleme
 3. Ders yoklama işlemlerini yerine getirme

〈ÖBS〉'ye Giriş (I/III)

〈ÖBS〉'ye giriş için mevcut seçenekler şunlardır:

 1. Doğrudan erişim
  1. [http://obs.ticaret.edu.tr] adresine gidilir
 2. Dolaylı erişim
  1. ​İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin resmi Internet ağ anasayfasından [http://www.ticaret.edu.tr], [Bilişim Hizmetleri] menüsü altında [Öğrenci Bilgi Sistemi] seçeneğine tıklanır.

〈ÖBS〉'ye Giriş (II/III)

〈ÖBS〉'ye erişildikten sonra giriş için aşağıdakiler gereklidir:

 1. Kullanıcı adı
  1. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin resmi olarak Eğtimen (dersi veren kişinin)a atadığı kullanıcı adıdır. Kullanıcı adı, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin resmi olarak Eğtimen (dersi veren kişinin)a atadığı e-posta hesabının ön ekidir ("**@**" simgesinden önceki karakter grubudur).
 2. Parola
  1. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin resmi olarak Eğtimen (dersi veren kişinin)a atadığı hesaba ilişkin kullanılan paroladır. Parola ile ilgili işlemler için [http://change.istanbulticaret.edu.tr] bağlantısı kullanılabilir.

〈ÖBS〉'ye Giriş (III/III)

〈ÖBS〉'ye Giriş
〈ÖBS〉'ye Giriş

Eğtimenin (dersi veren kişinin) Ders Yoklama Alma Kılavuzu

 1. 〈ÖBS〉'ye giriş
 2. Ders işlemleri ekranını görüntüleme
 3. Ders yoklama işlemlerini yerine getirme

Ders işlemleri ekranını görüntüleme (I/IV)

 • 〈ÖBS〉'de Yoklama Alma, eğtimen (dersi veren kişinin) tarafından takip eden adımlar uygulanarak sistem üzerinden gerçekleştirilebilir.

 • Eğtimen (dersi veren kişinin), yoklama işlemlerine başlarken ilgili sınıf/ders döneminde kendisine atanmış olan ders listesine mutlaka göz atmalıdır.

Ders işlemleri ekranını görüntüleme (II/IV)

Ders işlemleri ekranını görüntüleme (II/IV)
Ders işlemleri ekranını görüntüleme (II/IV)

Ölçme - Değerlendirme ekranını görüntüleme (III/IV)

Ölçme - Değerlendirme ekranını görüntüleme (III/IV)
Ölçme - Değerlendirme ekranını görüntüleme (III/IV)

Yoklama Durumu Ekranını Görüntüleme (IV/IV)

Yoklama Durumu Ekranını Görüntüleme (IV/IV)
Yoklama Durumu Ekranını Görüntüleme (IV/IV)

Eğtimenin (dersi veren kişinin) Ders Yoklama Alma Kılavuzu

 1. 〈ÖBS〉'ye giriş
 2. Ders işlemleri ekranını görüntüleme
 3. Ders yoklama işlemlerini yerine getirme

Ders yoklama işlemlerini yerine getirme
Ders yoklaması yapılacak derslere göz atma (I/III)

Ders yoklaması yapılacak derslere göz atma (I/III)
Ders yoklaması yapılacak derslere göz atma (I/III)

Ders yoklama işlemlerini yerine getirme
Ders yoklaması yapılacak tarihlere göz atma (II/III)

Ders yoklaması yapılacak tarihlere göz atma (II/III)
Ders yoklaması yapılacak tarihlere göz atma (II/III)

Ders yoklama işlemlerini yerine getirme
Ders yoklaması yapılacak öğrencilerin listelenmesi (III/III)

Ders yoklaması yapılacak öğrencilerin listelenmesi (III/III)
Ders yoklaması yapılacak öğrencilerin listelenmesi (III/III)

Ders yoklama işlemlerini yerine getirme
Ders'e katılım/katılmama/mazeret belirtme (III/IV)

Ders katılan öğrenci için Evet seçeneği seçilmeli (III/IV)
Ders katılan öğrenci için Evet seçeneği seçilmeli (III/IV)

Ders yoklama işlemlerini yerine getirme
Bütün sınıf katılım belirleme (III/V)

Bütün sınıfın yoklamasını toplu halde düzenleme (III/V)
Bütün sınıfın yoklamasını toplu halde düzenleme (III/V)