Akademik Personel Vize/Final/Bütünleme Sınav Not Girişi Kullanım Kılavuzu

İstanbul Ticaret Üniversitesi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Kasım 2016

Akademik Personel Vize/Final/Bütünleme Sınav Not Girişi

〈ÖBS〉'de, Akademik Personelerin Vize/Final/Bütünleme Sınav Not Girişi ilişkin süreç beş (5) adımdan ve bu aşamalara karşılık gelen toplam 4 (4) ekrandan oluşur:

 1. 〈ÖBS〉'ye giriş
 2. Akademik Personel ilgili şube'nin sınav (Vize/Final/Bütünleme) ayarlarını yapması
 3. Vize/Final/Bütünleme sınav notlarının sisteme girilmesi
 4. Not Eşleştirmesi
 5. Sınavların diğer derslere kopyalanması

Kılavuzda Kullanılan Gösterimler ve Anlamları

Bu belgede akademik personelin (dersi veren kişinin) sorumlu olduğu herhangi bir şubenin sınav (Vize/Final/Bütünleme) Başarı Notları'nın 〈ÖBS〉 aracılığı ile sisteme işlenmesine ilişkin ekran görüntüleri, süreç içerisinde takip edeceği adımlar [#Ekranda Tıklanacak Yerlerin Sırası İle İşaretlenmesi] kuralına göre etiketlenmiştir.

Örnek Ekran Görüntüsü ve Üzerindeki Adımlar İçin Kullanılan Dizin Etiketi
Örnek Ekran Görüntüsü ve Üzerindeki Adımlar İçin Kullanılan Dizin Etiketi

Akademik Personel Vize/Final/Bütünleme Sınav Not Girişi

 1. 〈ÖBS〉'ye giriş
 2. Akademik Personel ilgili şube'nin sınav (Vize/Final/Bütünleme) ayarlarını yapması
 3. Vize/Final/Bütünleme sınav notlarının sisteme girilmesi
 4. Not Eşleştirmesi
 5. Sınavların diğer derslere kopyalanması

〈ÖBS〉'ye Giriş (I/III)

〈ÖBS〉'ye giriş için mevcut seçenekler şunlardır:

 1. Doğrudan erişim
  1. [http://obs.ticaret.edu.tr] adresine gidilir
 2. Dolaylı erişim
  1. ​İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin resmi Internet ağ anasayfasından [http://www.ticaret.edu.tr], [Bilişim Hizmetleri] menüsü altında [Öğrenci Bilgi Sistemi] seçeneğine tıklanır.

〈ÖBS〉'ye Giriş (II/III)

〈ÖBS〉'ye erişildikten sonra giriş için aşağıdakiler gereklidir:

 1. Kullanıcı adı
  1. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin resmi olarak danışmana atadığı kullanıcı adıdır. Kullanıcı adı, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin resmi olarak danışmana atadığı e-posta hesabının ön ekidir ("**@**" simgesinden önceki karakter grubudur).
 2. Parola
  1. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin resmi olarak öğrenciye atadığı hesaba ilişkin kullanılan paroladır. Parola ile ilgili işlemler için [http://change.istanbulticaret.edu.tr] bağlantısı kullanılabilir.

〈ÖBS〉'ye Giriş (III/III)

〈ÖBS〉'ye Giriş
〈ÖBS〉'ye Giriş

Akademik Personel ilgili şube'nin sınav (Vize/Final/Bütünleme) ayarlarını yapması

 1. 〈ÖBS〉'ye giriş
 2. Akademik Personel ilgili şube'nin sınav (Vize/Final/Bütünleme) ayarlarını yapması
 3. Vize/Final/Bütünleme sınav notlarının sisteme girilmesi
 4. Not Eşleştirmesi
 5. Sınavların diğer derslere kopyalanması

Akademik Personel ilgili şube'nin sınav (Vize/Final/Bütünleme) ayarlarını yapması (I/IX)

〈ÖBS〉'de Akademik Personel (Vize/Final/Bütünleme) sınav notu verebilmesi için öncelikle dersin sınav yükünü ayarlaması gerekmektedir. Bu işlem için Ders İşlemleri sekmesi üzerinden Ayarlar bağlantısı aracılığıyla Etkinlikler sekmesine geçmesi; sınav sonuçlarını gireceği eğitim yılı, eğitim dönemi ve dersi seçmesi gerekmektedir.

Akademik Personel ilgili şube'nin sınav (Vize/Final/Bütünleme) ayarlarını yapması (I/IX)

Sınav Ayarlama - I
Sınav Ayarlama - I

Akademik Personel ilgili şube'nin sınav (Vize/Final/Bütünleme) ayarlarını yapması (II/IX)

Ders seçiminin ardından Etkinlik Ağırlandırma seçenklerinden Her Etkinlik İçin GirSeçeneği seçilerek Değiştir butonuna basarak (Vize/Final/Bütünleme) sınav notlarının ağırlığı ayarlanmaya başlanır.

Akademik Personel ilgili şube'nin sınav (Vize/Final/Bütünleme) ayarlarını yapması (II/IX)

Sınav Ayarlama - II
Sınav Ayarlama - II

Akademik Personel ilgili şube'nin sınav (Vize) ayarlarını yapması(III/IX)

Seçilen ders için sınav tanımlarını yapmak için Etkinlik Ekle seçimini yaparak sınav tanımları ayarlamalarına başlanabilir.

Akademik Personel ilgili şube'nin sınav (Vize) ayarlarını yapması(III/IX)

Sınav Ayarlama - III
Sınav Ayarlama - III

Akademik Personel ilgili şube'nin sınav (Vize) ayarlarını yapması(IV/IX)

Öğrencilerimize yapacağımız sınavları (Vize/Final/Bütünleme) ve sınav yük hesaplamalarını bu sayfadaki faaliyet alanlarını doldurarak belirleyebiliriz. Vize için örnek'te gözüktüğü gibi Başlık - Vize , Etkinlik Türü - Vize , Olası Puan - Sınavı Değerlendireceğimiz Not Puanı, Final Ağırlığı - Final Hesaplamasının % Kaç Etkileyeceği Örnek kaydımızda 40 yazılarak Vizeden alacağı puanın %40 ağırlıklı hesaplanacağı sisteme bildirilmektedir.

Akademik Personel ilgili şube'nin sınav (Vize) ayarlarını yapması(IV/IX)

Sınav Ayarlama - IV
Sınav Ayarlama - IV

Akademik Personel ilgili şube'nin sınav (Final) ayarlarını yapması(V/IX)

Final/Bütünleme sınav tanımlarını yapmak için tekrar Etkinlik Ekle seçeneği ile Final ve Bütünleme sınav tanımı yapmamız gerekmektedir.

Akademik Personel ilgili şube'nin sınav (Final) ayarlarını yapması(V/IX)

Sınav Ayarlama - V
Sınav Ayarlama - V

Akademik Personel ilgili şube'nin sınav (Final) ayarlarını yapması(VI/IX)

Öğrencilerimize yapacağımız sınavları (Final) ve sınav yük hesaplamalarını bu sayfadaki faaliyet alanlarını doldurarak belirleyebiliriz. Final için örnek'te gözüktüğü gibi Başlık - Final , Etkinlik Türü - Final ve Bütünleme , Olası Puan - Sınavı Değerlendireceğimiz Not Puanı, Final Ağırlığı - Final Hesaplamasının % Kaç Etkileyeceği Örnek kaydımızda 60 yazılarak final puanın %60 ağırlıklı hesaplanacağı sisteme bildirilmektedir.Final/Bütünleme ağırlık hesaplaması aynı olmak zorundadır.

Akademik Personel ilgili şube'nin sınav (Final) ayarlarını yapması(VI/IX)

Sınav Ayarlama - VI
Sınav Ayarlama - VI

Akademik Personel ilgili şube'nin sınav (Bütünleme) ayarlarını yapması(VII/IX)

Bütünleme sınav tanımlarını yapmak için tekrar Etkinlik Ekle seçeneği ile Bütünleme sınav tanımı yapmamız gerekmektedir.

Akademik Personel ilgili şube'nin sınav (Bütünleme) ayarlarını yapması(VII/IX)

Sınav Ayarlama - VII
Sınav Ayarlama - VII

Akademik Personel ilgili şube'nin sınav (Bütünleme) ayarlarını yapması(VIII/IX)

Öğrencilerimize yapacağımız sınavları (Bütünleme) ve sınav yük hesaplamalarını bu sayfadaki faaliyet alanlarını doldurarak belirleyebiliriz. Bütünleme için örnek'te gözüktüğü gibi Başlık - Bütünleme , Etkinlik Türü - Final ve Bütünleme , Açıklama - Bütünleme için açıklama alanına (*) ibaresi eklenmeli Olası Puan - Sınavı Değerlendireceğimiz Not Puanı, Bütünleme Ağırlığı - Bütünleme Hesaplamasının % Kaç Etkileyeceği Örnek kaydımızda 60 yazılarak final puanın %60 ağırlıklı hesaplanacağı sisteme bildirilmektedir.Final/Bütünleme ağırlık hesaplaması aynı olmak zorundadır.

Akademik Personel ilgili şube'nin sınav (Bütünleme) ayarlarını yapması(VIII/IX)

Sınav Ayarlama - VIII
Sınav Ayarlama - VIII

Akademik Personel ilgili şube'nin sınav (Bütünleme) ayarlarını yapması(IX/IX)

Final veya Bütünleme sınav sonucundan yüksek alınan notun geçerli olması için Final ve Bütünleme sekmesinde En Düşük Bırak sekmesini 1 seçeneği seçilerek Yüksek olan sınav sonucunu kullanımı ayarlanmış olur.

Akademik Personel ilgili şube'nin sınav (Bütünleme) ayarlarını yapması(IX/IX)

Sınav Ayarlama - IX
Sınav Ayarlama - IX

Eğitmen Vize/Final/Bütünleme Sınav Not Girişi

 1. 〈ÖBS〉'ye giriş
 2. Akademik Personel ilgili şube'nin sınav (Vize/Final/Bütünleme) ayarlarını yapması
 3. Vize/Final/Bütünleme sınav notlarının sisteme girilmesi
 4. Not Eşleştirmesi
 5. Sınavların diğer derslere kopyalanması

Sınav Notlarının Sisteme Girilmesi(I/IV)

Öğrencilerin sınav (Vize/Final/Bütünleme) sınav sonuçlarına girmek için sınav ağırlıkları ayarlaması yapılmasının ardından; Ders İşlemleri sekmesinden Ölçme Değerlendirme altında Etkinlik Notları seçmesinin aldında Yıl, Dönem ve Ders seçimi yaparak sınav notları girişi yapılabilir.

Sınav Notlarının Sisteme Girilmesi(I/IV)

Sınav Notlarının Girilmesi - I
Sınav Notlarının Girilmesi - I

Sınav Notlarının Sisteme Girilmesi (II/IV)

Öğrencilerin not girilmesi istenilen (Vize/Final/Bütünleme) sınav seçimi ardından öğrencilere notları verilebilmektedir.

Sınav Notlarının Sisteme Girilmesi (II/IV)

Sınav Notlarının Girilmesi - II
Sınav Notlarının Girilmesi - II

Sınav Notlarının Sisteme Girilmesi(III/IV)

Sınav (Vize/Final/Bütünleme) seçimi ardından öğrenci ismi / sınav seçimi veya tüm öğrencilerin etkinlik notlarını görüntüle seçeneği ile öğrencilere notları verilebilmektedir.

Sınav Notlarının Sisteme Girilmesi(III/IV)

Sınav Notlarının Girilmesi - III
Sınav Notlarının Girilmesi - III

Sınav Notlarının Sisteme Girilmesi(IV/IV)

İlgili notların girilmesi ardından sayfanın en sonundan Kaydet sekmesi ile öğrenci notları kaydedilebilir.

Sınav Notlarının Sisteme Girilmesi(IV/IV)

Sınav Notlarının Girilmesi - IV
Sınav Notlarının Girilmesi - IV

Derslerin Kopyalanması

 1. 〈ÖBS〉'ye giriş
 2. Akademik Personel ilgili şube'nin sınav (Vize/Final/Bütünleme) ayarlarını yapması
 3. Vize/Final/Bütünleme sınav notlarının sisteme girilmesi
 4. Not Eşleştirmesi
 5. Sınavların diğer derslere kopyalanması

Not Eşleştirilmesi (I/II)

Sistemin başarı notlarını otomatik olarak hesaplayabilmesi için 100'lük sistemdeki notların harf notları karşılıklarının belirlenmesi gerekir. Notların Harf karşılıklarının düzenlenmesi için Ders İşlemleri altında Ayarlar sekmesinin içinde bulunan Derece Eşleştirmeleri seçeneği altından Elle Ayarlama Seçeneği ile Seçmiş olduğunuz Şube'nin harf karşılığı not derecelemesini yapabilirsiniz.

Not Eşleştirilmesi (I/II)

Not Eşleştirme - I
Not Eşleştirme - I

Not Eşleştirilmesi (II/II)

Örnek tabloda gözüktüğü gibi harf karşılığı notlar yazarak kaydet diyerek sisteme kaydedebilriz.

Not Eşleştirilmesi (II/II)

Not Eşleştirme - II
Not Eşleştirme - II

Derslerin Kopyalanması

 1. 〈ÖBS〉'ye giriş
 2. Akademik Personel ilgili şube'nin sınav (Vize/Final/Bütünleme) ayarlarını yapması
 3. Vize/Final/Bütünleme sınav notlarının sisteme girilmesi
 4. Not Eşleştirmesi
 5. Sınavların diğer derslere kopyalanması

Sınavların diğer derslere kopyalanması (I/IV)

Hazırlanan sınavların hesaplamasını bütün dersler için tek tek ayarlamalar yapılacağı gibi bir dersi bütün derslere kopyalayabiliriz. ** Ders İşlemleri** sekmesinden Ayarlar sekmesinin artından Etkinlikler seçeneği altında Mevcut Kopyala sekmesinin altında Etkinlik Kopyala seçerek;

Sınavların diğer derslere kopyalanması (I/IV)

Sınav Kopyalaması - I
Sınav Kopyalaması - I

Sınavların diğer derslere kopyalanması (II/IV)

Hangi sınav notları girilecek ise sınav seçimi yapılır.

Sınav Kopyalaması - II
Sınav Kopyalaması - II

Sınavların diğer derslere kopyalanması(III/IV)

Kopyaladığımız dersin sınav değerlerinin gördükten sonra Bitir seçeneği ile sonlandırıyoruz.

Sınav Kopyalaması - III
Sınav Kopyalaması - III

Sınavların diğer derslere kopyalanması(IV/IV)

Sonlandırmak ve ders notu girmek için Pencereyi Kapatın sekmesi seçilmelerek ders notu girişi yapılabilir.

Sınav Kopyalaması - IV
Sınav Kopyalaması - IV