1 ÖBS Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

1.1 ÖBS'ye nasıl girebilirim?

Yanıt: ÖBS'ye girmek için [http://obs.ticaret.edu.tr/] adresini tarayıcınızın adres çubuğuna girmeniz ve ilgili adrese gitmeniz gerekir.

1.2 ÖBS'ye giremiyorum. Ne yapmalıyım?

Yanıt: Aşağıdaki adımları, verilen sırada takip ediniz:

 1. Kullanıcı türünüzü belirleyiniz:

 2. Şifrenizi belirleyip, doğru bir şekilde giriniz.
 3. ÖBS'nin ağ adresini [http://obs.ticaret.edu.tr] tarayıcınızın adres çubuğuna giriniz.

 4. Kullanıcı adınızı ve şifrenizi uygun metin kutuları içerisine giriniz.

 5. Yukarıdaki adımları verilen sırada yerine getirdiyseniz ve yine de ÖBS'ye giremiyorsanız, [http://obs.ticaret.edu.tr/help/] adresindeki yönergeleri takip ettikten sonra [http://destek.iticu.edu.tr/] adresinden sorununuzu ayrıntıarıyla belirten bir bilet oluşturunuz.

1.3 ÖBS'de ders onayı sonrası yazıcıdan çıktı alınıp, danışman ve/veya öğrenci imzalı olarak bir yere vermek/göndermek/teslim etmek gerekli midir?

Yanıt: Hayır. ÖBS üzerinden yapılan ders şubesi onayı, şube ekleme, çıkarma gibi işlemlerin hiçbirinde yazıcıdan çıktı almaya ve/veya ıslak imzalı matbu bir evraka gerek yoktur.

1.4 ÖBS'de ders şubesinin programı (nerede, hangi gün(ler) ve/veya ne zaman yapılacağı) arayüzde/ekranda görüntülenmiyor ve/veya yanlış/sorunlu görüntüleniyor. Ne yapmalıyım?

Yanıt: Aşağıdaki adımları, verilen sırada takip ediniz:

 1. Öğrenci İşleri'ne başvurunuz. ÖBS, bir öğrenci bilgi sistemi yazılımı olduğu için, arayüzünde ancak ÖBS'ye iletilen girdiler ve/veya bu girdilere ilişkin çıktılar bulunmaktadır. Eğer bu girdiler ÖBS'ye zamanında iletilmemiş ve/veya sorunlu olarak iletilmişse, doğal olarak ÖBS'nin çıktısı da ya olmayacak ya da yanlış/sorunlu olacaktır.

 2. Eğer yukarıdaki adım(lar) sırasıyla takip edildiği halde sorun çözümlenememişse, [http://obs.ticaret.edu.tr/help/] adresindeki yönergeleri takip ettikten sonra [http://destek.iticu.edu.tr/] adresinden sorununuzu ayrıntıarıyla belirten bir bilet oluşturunuz.

1.5 ÖBS'de alacağım dersin birden fazla ders şubesi bulunuyor. Hangi şubeye kaydolmalıyım?

Yanıt: ÖBS'de kaydolmanız gereken şube diye bir kavram yoktur. Ancak kaydolurken öncelik vermenizin sizler için daha iyi olacağı şubeler olabilir. Bu tarz durumlarda ilgili dersin öğrencisi olduğunuz bölüme/programa ait olan şubesine kaydolmanız önerilir.

1.6 ÖBS'de ders kodu aynı olan bir dersin, öğrencisi olduğum bölüme/programa ait olmayan herhangi bir başka şubesine kaydolabilir miyim?

Yanıt: Evet/Hayır:

1.7 ÖBS'de transkriptimde aldığım şubeler mi gözükecek?

Yanıt: Hayır. ÖBS'de, transkriptinizde ders şubeleri değil, kaydolduğunuz ders şubelerinin ders kodları gözükecektir. Eğer iki farklı öğrenci, aynı ders koduna sahip iki farklı ders şubesine kaydolursa, bu öğrencilerin transkriptlerinde ilgili derse ilişkin aynı ders kodu gözükecektir. Ancak bu iki farklı öğrencinin kaydolduğu iki farklı şubenin AKTS değerleri birbirinden farklı olabilir. Dolayısıyla öğrencilerin transkriptlerindeki ders kodları aynı olarak gözükecek olmasına karşın, bu dersin ilgili öğrencilerin transkriptteki ağırlıkları ders şubelerinin AKTS değerlerinin farklı olması halinde farklı olacaktır.

1.8 Yoklama durumundan/devamsızlıktan ötürü final/bütünleme sınavlarına girmemesi gereken öğrenciler için ne yapılmalıdır?

Yanıt: Herhangi bir eğitim-öğretim dönemi içerisinde, herhangi bir derse ait ders şubesine kayıtlı olan öğrenciler arasından bazılarının ilgili dersin yoklama gereksinimlerini yerine getirmemesi durumunda, bu öğrencilerin ilgili dersin final/bütünleme sınavına girmemesi söz konusu olabilir. Dersin ilgili şubesinden sorumlu eğitmen, aşağıda belirtilen sıralamayı takip etmelidir. Böylelikle, ilgili derse atanmış öğrenciler şubenin final/bütünleme sınav tutanaklarında listelenmeyecektir.

 • Takip edilmesi gereken sıralama:
 • 1-Ders işlemleri
 • 2-Ölçme değerlendirme
 • 3-Başarı notu girişi
 • 4-İlgili dönemdeki ders şubenizin üzerine tıklayınız
 • 5-Başarı Notu Kutucuğuna 'IA' seçeneği seçilerek Kaydet ve Sonuçları ilan et seçenekleri ile devamsızlık girişi yapılabilmektedir…

  1.9 ÖBS'yi tarayıcımda farklı dilde görüntülemek istiyorum. Ne yapmalıyım?

  Yanıt: Kullandığınız tarayıcının dil ayarlarını değitirmelisiniz. ÖBS arayüzü, tarayıcınızın ve/veya bilgisayarınızın yerel ayarlarını otomatik olarak devralıp, içeriği bu ayarlarda öngörülen ve/veya öncelik verilen dile/dillere göre görüntüler. Bu anlamda bilgisayar ve/veya tarayıcı ayarları varsayılan olarak içeriğin görüntülenmesini istediğiniz dilde değilse, kullandığınız tarayıcının dil ayarları isteğinize göre değiştirilmelidir. En çok kullanılan iki tarayıcı için bu ayarların nasıl yapıldığına ilişkin bağlantılar şunlardır:

  1.10 Yoklama durumundan/devamsızlıktan ötürü final/bütünleme sınavlarına girmemesi gereken öğrencileri ÖBS'ye girmek istiyorum, ama giremiyorum. Ne yapmalıyım?

  Yanıt: Yoklama durumu, 〈ÖBS〉 Eğitmen Genel Yoklama Girişi Kılavuzu içerisindeki adımları takip ederek girilebilir. Ancak yoklamaların ilgili Üniversite birimlerince belirlenen bir zaman aralığında girilmesi gerekmektedir. Genelde bu zaman aralığı, ilgili dönemin akademik takvimde belirtilen başlangıç gününden başlayıp, ilgili dönemdeki derslerin son haftasının son ders gününden sonraki güne kadardır. Bu aralığın bitiminden sonra yoklama giriş arayüzü, ilgili Üniversite birimlerinin denetiminde devre dışı bırakılır. Devre dışı bırakılan arayüz, Genel Şube Yoklama Durumu (Devre dışı bırakılmıştır!) etiketi ile belirtilmektedir.

  1.11 TUSK nedir?

  Yanıt: TUSK, Ticaret Üniversitesi Sistem Kimliği'nin kısaltmasıdır. TUSK, tüm Üniversite mensuplarının (çalışan, öğrenci, akademik, vs.) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nca yürütülen altyapı çalışmaları çerçevesinde "sayısal yerleşke" kavramı dahilinde tek bir çatı altında toplanabilmesi için kullanılan dokuz (9) haneli bir sayıdır. Bu sayının temel özellikleri aşağıda belirtilmiştir:

  1.12 TUSK bilgilerimi nereden öğrenebilirim?

  Yanıt: TUSK, ÖBS arayüzünde Profil sekmesinde bulunan Hesap Bilgileri bağlantısı ile ulaşılan konumda Sistem Kimliği etiketi ile görüntülenen dokuz (9) haneli sayıdır.

  1.13 ÖBS'nin hayata geçmesi ile birlikte öğrenci numaram değişti mi?

  Yanıt: Evet. ÖBS'nin hayata geçmesi ile birlikte Üniversite'ye kayıtlı tüm öğrencilerin öğrenci numaraları değişmiştir. Öğrencilerin öğrenci numaraları, Sistem Kimliği (TUSK ya da İngilizce UID) olarak ifade edilen dokuz (9) haneli sayıdır. Öğrenciler öğrenci numaralarını, yani TUSK bilgilerini ÖBS arayüzünde Profil sekmesinde bulunan Hesap Bilgileri bağlantısı ile ulaşılan konumda Sistem Kimliği etiketi ile görüntüleyebilirler. Ayrıntılı bilgi için TUSK nedir? ve TUSK bilgilerimi nereden öğrenebilirim? sorularının yanıtlarına bakınız.

  1.14 ÖBS'de çakışan ders şubelerine öğrenci kaydedilebilir mi?

  Yanıt: Hayır. ÖBS, herhangi iki ya da daha fazla ders şubesi, Üniversite genelinde belirlenen derslik, gün ve saat dilimi üçlüsü üzerinden birbirleri ile çakışıyorsa, ilgili ders şubesine kayıt isteğini kendiliğinden engeller. ÖBS için herhangi iki ya da daha fazla ders şubesinin aynı gün ve aynı derslikte olması durumunda ÖBS üzerinde tanımlı olduğu şekliyle bir saat, yarım saat ya da bir dakika çakışması ilgili ders şubelerinin çakıştığı biçiminde yorumlanır.

  1.15 ÖBS'de eğitmenin verdiği başarı notlarının (harfli notların) yazıcıdan çıkartılması ve/veya ıslak imzalı bir biçimde saklanması gerekli midir?

  Yanıt: Hayır. ÖBS, sayısal kayıtların ve ilgili kayıt hareketlerinin kütüklerinin tutulduğu ve sıkça kendiliğinden yedeklenen bir sistemdir. Eğitmenin verdiği başarı notlarının (harfli notların) yazıcıdan çıkartılması ve/veya ıslak imzalı bir biçimde saklanması gerekli değildir.

  1.16 Ders Hareketi nedir?

  Yanıt: Ders hareketi, öğrencinin:

  durumlardır.

  1.17 ÖBS'de transkript neyi ifade eder?

  Yanıt: ÖBS'de transkript, bir öğrencinin Üniversite'ye resmi olarak kaydolduğu andan içinde bulunulan ana kadar geçen sürede gerçekleştirdiği bütün ders hareketlerini içerir. Dolayısıyla, öğrenci transkriptleri, öğrencinin Üniversite'de geçirdiği eğitim-öğretim hayatı boyunca dersleriyle ilgili tüm hareketlerini gösterir. Bu çerçevede ÖBS üzerinden transkript aşağıdaki kurallar ve ilkeler çerçevesinde verilir/gösterilir:

  İstanbul Ticaret Üniversitesi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

  Son güncelleme: 08-06-2016 18:00