ÖBS'de Transkript Gösterimi İle İlgili Açıklamalar

ÖBS aracılığı ile gösterilen/verilen transkript, aşağıda ayrıntısı verilen ders hareketi kavramı çerçevesinde şekillenen transkripte ilişkin bazı temel ilkelere ve kurallara dayanmaktadır.

Ders Hareketi nedir?

Yanıt: Ders hareketi, öğrencinin:

durumlardır.

ÖBS'de transkript neyi ifade eder?

Yanıt: ÖBS'de transkript, bir öğrencinin Üniversite'ye resmi olarak kaydolduğu andan içinde bulunulan ana kadar geçen sürede gerçekleştirdiği bütün ders hareketlerini içerir. Dolayısıyla, öğrenci transkriptleri, öğrencinin Üniversite'de geçirdiği eğitim-öğretim hayatı boyunca dersleriyle ilgili tüm hareketlerini gösterir. Bu çerçevede ÖBS üzerinden transkript aşağıdaki kurallar ve ilkeler çerçevesinde verilir/gösterilir:

Tekrar edilen bir dersin ÖBS transkriptinde nasıl değerlendirildiğine ilişkin görsel

Tekrar edilen bir dersin ÖBS transkriptinde nasıl değerlendirildiğine ilişkin görsel