Skip Navigation

Login

 
   
 

Yardım Yönergeleri

Şifre Değiştirme


Orcid İşlemleriÇAP ve İki Programa Kayıtlı Öğrencilerin Dikkatine!
Ders seçiminizi nasıl yapacağınız hakkındaki yardım belgesi için buraya tıklayınız.


Güncel Dönemdeki Başarı Notlarınızı görebilmek için anketleri doldurmanız gerekmektedir!

LİSANSÜSTÜ ÖZEL ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE!
Özel öğrenci statüsünde ders alan öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamaz.
Özel öğrenci statüsünden normal öğrenci statüsüne geçişlerde, özel öğrenci olarak alınan ve başarılı olunan derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.

Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır. Değişiklikler 2020 Bahar yarıyılından itibaren uygulanacaktır. Yönetmeliğin “Kredi yükü” hakkındaki 24. Maddesi ve “Başarı Değerlendirme” ile ilgili 31.(2) Maddesinin yeni hali aşağıda sunulmuştur.
Kredi Yükü
24. Madde : Gözetim listesindeki öğrenciler hariç, ara sınıfta okuyan bir öğrencinin bir dönemdeki kredi yükü, ders planında ilgili dönem için gösterilen toplam kredi yükünü danışman onayıyla ve alt sınıflardan alacağı dersler ile en çok 12 AKTS kredisi aşabilir. Bu sayı, ağırlıklı not ortalaması en az 3,00 olan öğrenciler için danışmanın önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile üst sınıflardan alacağı derslerle 6 AKTS kredisi daha arttırılabilir.
Başarı değerlendirme
31. (2) Maddesi; 4.yarıyıl sonundan itibaren GNO (2.00) veya daha fazla olan öğrenciler başarılı,(2.00) den az olan öğrenciler şartlı başarılı sayılır; GNO’su 2,00 ve üzerine çıktığı yarıyıl sonuna kadar gözetim listesine alınırlar. Şartlı başarılı öğrenciler, alt sınıflardan , sırasıyla ; almadıkları, IA, NP, F aldıkları dersleri almak koşulu ile, DF ve DD aldıkları dersler dahil dönemlik toplamda 30 AKTS’yi geçmeyecek şekilde bulundukları sınıftan da ders alabilirler. Bu durumda yeni alınan not eskisinin yerine geçer. Bu durumdaki öğrenciler yıllık eğitim öğretim ücretini tam olarak öderler.
Geçici Madde 3 – (Değişik:RG-30/10/2018-30580)
(1) 31 inci maddenin ikinci fıkrası, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başından itibaren; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince Üniversiteye yerleştirilerek kayıt olan öğrenciler ile birinci sınıfta öğrenim gören tüm öğrencilere eğitim öğretimleri süresince uygulanır.