Skip Navigation

Login

 
   
 

« Yardım Yönergeleri | Şifre Değiştirme | »
Üniversite Dışı Yaz Okulu Ön Kayıt Başvurusu

2018-2019 Fakülte ve Programların intibakları

ÇAP ve İki Programa Kayıtlı Öğrencilerin Dikkatine!
Ders seçiminizi nasıl yapacağınız hakkındaki yardım belgesi için buraya tıklayınız.


Güncel Dönemdeki Başarı Notlarınızı görebilmek için anketleri doldurmanız gerekmektedir!

LİSANSÜSTÜ ÖZEL ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE!
Özel öğrenci statüsünde ders alan öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamaz.
Özel öğrenci statüsünden normal öğrenci statüsüne geçişlerde, özel öğrenci olarak alınan ve başarılı olunan derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.

2018-2019 ÖĞRETİM YILINDA 1. SINIFI OKUYAN ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE!
Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin başarı değerlendirme ile ilgili 31. maddesi 14.07.2017 tarihinde yeniden düzenlenmiş olup (üst sınıfa geçmeyi belirleyen ve sınıflara göre değişen) Genel Not Ortalaması barajları konmuştur. Bu barajların Yönetmeliğin geçici 3. maddesinde de belirtildiği üzere; "2018-2019 eğitim-öğretim yılı başından itibaren; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince Üniversiteye yerleştirilerek kayıt olan öğrenciler ile birinci sınıfta öğrenim gören tüm öğrencilere eğitim öğretimleri süresince" uygulanması Yönetmelik gereğidir.

Başarı değerlendirme
MADDE 31 – (Değişik:RG-14/7/2017- 30124)
(1) Bir öğrencinin bir dersteki başarı notu, yarıyıl içi sınavları ve/veya yarıyıl çalışmaları ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınavından aldığı notlara göre değerlendirilmesiyle belirlenir. Yarıyıl içi sınavları ve/veya yarıyıl çalışmaları ile yarıyıl sonu sınavının her birinin ağırlığı %40’tan az %60’tan fazla olamaz. Başarı için yarıyıl sınav notunun, 32 nci maddede yer alan en düşük başarı notu kadar olması gerekir. (2) Genel not ortalamasına ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir: a) Genel not ortalaması (GNO); 1) Birinci sınıfın sonunda; 1,50-1,99 olan, 2) İkinci sınıfın sonunda; 1,70-1,99 olan, 3) Üçüncü sınıfın sonunda; 1,80-1,99 olan, öğrenciler koşullu başarılı olarak bir üst sınıfa geçebilirler ve GNO’su 2,00 ve üzerine çıktığı yarıyıl sonuna kadar gözetim listesine alınırlar. Gözetim listesindeki öğrencilerin koşullu geçtikleri yarıyıla ait derslerin kredi yükü en fazla 18 AKTS olabilir. Bununla birlikte bu öğrenciler; daha önce başarısız oldukları, şartlı başardıkları ve/veya ön şartlarını sağladıkları dersleri alabilirler. b) GNO’su birinci sınıfın sonunda 1,50’nin, ikinci sınıfın sonunda 1,70’in, üçüncü sınıfın sonunda 1,80’in altında olan öğrenciler bir üst sınıftan ders alamazlar, sadece GNO’larını yükseltmek üzere alt sınıftan ders alabilirler.
GEÇİCİ MADDE 3 – (Değişik:RG-30/10/2018-30580)
(1) 31 inci maddenin ikinci fıkrası, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başından itibaren; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince Üniversiteye yerleştirilerek kayıt olan öğrenciler ile birinci sınıfta öğrenim gören tüm öğrencilere eğitim öğretimleri süresince uygulanır.